Dịch vụ xử lý lỗi

Cung cấp các dịch vụ sửa chữa máy tính, điện thoại, máy in, thiết bị công nghệ thông tin. Và đặc biệt trang bị phòng Lab hiện đại chuyên khôi phục dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ.