Cung cấp, lắp đặt máy tính Trường Cao Đẳng Dầu Khí

Trường được thành lập ngày 7/11/1975, hơn 40 năm qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục và quản lý. Trường đã bồi dưỡng và đào tạo trên 200.000 lượt học viên làm việc và công tác trong ngành dầu khí và các ngành nghề khác.

Hiện tại, trường hướng đến đào tạo đa cấp, đa ngành và đào tạo liên thông, có đủ tiềm lực để đáp ứng nhu cầu giáo dục và đào tạo nguồn lao động cho ngành Dầu khí.

Và để thực hiện được các mục tiêu, thì việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Vừa qua, IPL đã có cơ hội hợp tác với Trường để cung cấp, lắp đặt thiết bị máy tính (thuộc công trình “Cải tạo nâng cấp cơ sở  vật chất, hệ thống máy tính phục vụ công tác tuyển sinh, giảng dạy và khảo thí”).